Red.R. (2009) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3703 (Udostępniono: 24wrzesień2023).