SkotnickaA. (2009) „Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanin”a, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3709 (Udostępniono: 29maj2024).