MrówkaA. (2009) Uwagi o maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3710 (Udostępniono: 24wrzesień2023).