OsadnikW. i StrzeleckaN. (2009) Ekwiwalencja językowa i kultu-ro wa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3711 (Udostępniono: 1październik2023).