StefanskijJ. (2009) „O dwóch peryferyjnych mikrosystemach ze znaczeniem gniewu w językach rosyjskim, polskim i czeski”m, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3712 (Udostępniono: 22maj2024).