StasienkoA. (2008) Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczes-nym języku rosyjskim i polskim, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3763 (Udostępniono: 25czerwiec2024).