BalinaM. (2007) Soviet Magic: The Subversive Power of the Fairy Tale, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3800 (Udostępniono: 19czerwiec2024).