Red.R. (2007) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3842 (Udostępniono: 25maj2024).