TokariewW. (2007) „Stalin i Wanda Wasilewska: dialog limitowany (1940) ”., Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3846 (Udostępniono: 24wrzesień2023).