JunkováL. (2006) „Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczyc”h, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3878 (Udostępniono: 18lipiec2024).