VychodilováZ. (2006) O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem «этот», Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3888 (Udostępniono: 22wrzesień2023).