ŽažaS. (2006) „Podobieństwa i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeski”m, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3889 (Udostępniono: 23lipiec2024).