SmagaJ. (2006) Radykalizm kulturowy ubiegłego stulecia, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3892 (Udostępniono: 15czerwiec2024).