AnninskijL. (2006) Ekstremizm — spojrzenie od dołu, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3895 (Udostępniono: 30wrzesień2023).