KantorW. (2006) Lew Tołstoj jako prekursor bolszewizmu, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3896 (Udostępniono: 25czerwiec2024).