Red.R. (1) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4625 (Udostępniono: 22czerwiec2024).