Red.R. (1) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4647 (Udostępniono: 25czerwiec2024).