VorontsovaK. (2017) KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄ, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4663 (Udostępniono: 22wrzesień2023).