WalczakJ. (2017) Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4924 (Udostępniono: 18kwiecień2024).