red. red. (1) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4930 (Udostępniono: 25maj2024).