DębowczykM. (2018) „Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosj”i, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5081 (Udostępniono: 23lipiec2024).