KruszelnickiM. (2017) Dramat Smierdiakowa, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5491 (Udostępniono: 25czerwiec2024).