KruszelnickiM. (1) LABIRYNTY MYSZKINA (PODRÓŻ SZESTOWOWSKA), Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5539 (Udostępniono: 24wrzesień2023).