GoczałE. (1) ANEKSJA KOLEKTYWU CZY DYKTAT WYBIÓRCY? Z ZAGADNIEŃ ANTOLOGII TŁUMACZEŃ (NA PRZYKŁADZIE NOWYCH WYBORÓW POEZJI ROSYJSKIEJ), Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5545 (Udostępniono: 25czerwiec2024).