PlichtaP. (2018) „Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza”., Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6221 (Udostępniono: 28wrzesień2023).