RycielskaB. (2018) „Jarosław Wierzbiński, Михаил Зощенко: текстологические исследования и анализы, семантика и стилистика, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 12”8, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6414 (Udostępniono: 22lipiec2024).