red.R. (2018) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7353 (Udostępniono: 10maj2021).