PrzebindaG. (1) Piotr Czaadajew — ojciec prowidencjalizmu w Rosji, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7354 (Udostępniono: 4marzec2021).