Red.R. (1) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7506 (Udostępniono: 20czerwiec2024).