ŻejmoB. (2020) „Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation «П» Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Bauman”a, Przegląd Rusycystyczny, 170(2). doi: 10.31261/pr.7803.