PavlenkoS. (2020) „Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewic”z, Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). doi: 10.31261/pr.7883.