Red.R. (2019) strona tytułowa, Przegląd Rusycystyczny, 169(1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7946 (Udostępniono: 25czerwiec2024).