JanaszekK. (2020) „Przyswajanie języka obcego przez kobiety i mężczyzn. Podobieństwa i różnice indywidualn”e, Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). doi: 10.31261/pr.7974.