KościołekA. (2020) KILKA UWAG NA TEMAT MŁODZIEŃCZEGO STOSUNKU ALEKSANDRA HERCENA DO CHRZEŚCIJAŃSTWA, Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.8984.