BrzykcyJ. (2020) POETYCKI ŚWIAT LIDII SIENICKIEJ, Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.9099.