RadoszJ. (2020) ZBĘDBY CZŁOWIEK I MAŁY CZŁOWIEK W ROSYJSKIEJ LITERATURZE ХХI WIEKU, Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.9101.