MorozowaN. (2020) Problem starowierców-filiponów w Północnej Dobrudży: pustelnia Kiteleska, Przegląd Rusycystyczny, (1). doi: 10.31261/pr.9116.