GłuszkowskiP. (2020) ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI, Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.9133.