UrbanekD. (2020) PROFESOR WANDA ZMARZER — UCZONA I ORGANIZATOR NAUKI (1941–2020), Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.9759.