BrzykcyJ. i ŻejmoB. (2020) „ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE. ZAMIAST WSTĘP”U, Przegląd Rusycystyczny, 172(4). doi: 10.31261/pr.9976.