[1]
PiątkowskaJ., Komponent emocjonalny ironii w liryce Anny Achmatowej – w oryginale i w przekładzie na język polski, PR, nr 4 (176), paź. 2021.