[1]
Sładkiewicz Żanna, Estetyka i pragmatyka komunikacji w dyskursie protestu (intersemiotyczna analiza przypadków białoruskich 2020–2021), PR, nr 4, s. 206-225, lis. 2022.