[1]
KotinM., Prawda i istina: o językowej kodyfikacji konceptów «werytatywnych», PR, nr 2, mar. 2014.