[1]
TryfonowR., Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda, PR, nr 2, mar. 2014.