[1]
KamałowaA., „Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografi”i, PR, nr 2, mar. 2014.