[1]
MartynowM., Prawda ludowa i jej rola w konstruowaniu rosyjskiego dyskursu anarchicznego, PR, nr 2, mar. 2014.