[1]
Brzostowska-TereszkiewiczT., „Opyt — essai. Z problemów genologii komparatystyczne”j, PR, nr 1, sty. 2014.