[1]
MichnikW., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego, PR, nr 4, paź. 2012.