[1]
CzappK., Nieortodoksyjny aspekt obrazu Soni Marmieładowej, PR, nr 3, paź. 2012.