[1]
RudykA., Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskim, PR, nr 3, paź. 2012.